Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα IV Πληροφορίες θεραπείας

Οι πληροφορίες χρησιμεύουν για να συγκεκριμενοποιήσουν τις αρχές θεραπείας στη φροντίδα εξωτερικών ασθενών. Το προσάρτημα IV περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις, την αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους των μεμονωμένων θεραπειών. Περιέχει συστάσεις για οικονομική περίθαλψη και πρέπει να τηρούνται από τους γιατρούς κατά τη συνταγογράφηση.