Κατηγορία : Πολιτικές Για Τα Ναρκωτικά

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα I OTC επισκόπηση

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα I OTC επισκόπηση

Η συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC παρασκευάσματα) επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν τα φάρμακα θεωρούνται η συνήθης θεραπεία για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Οδηγία για τα ναρκωτικά § 12-14

Οδηγία για τα ναρκωτικά § 12-14

Πληροφορίες σχετικά με τους αποκλεισμούς συνταγογράφησης στην προμήθεια ναρκωτικών και όλες τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.

Οδηγία για τα φάρμακα, Παράρτημα II Φάρμακα για τον τρόπο ζωής

Οδηγία για τα φάρμακα, Παράρτημα II Φάρμακα για τον τρόπο ζωής

Το παράρτημα II της οδηγίας για τα φάρμακα απαριθμεί τα φάρμακα των οποίων ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επομένως, δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν σε βάρος της νόμιμης ασφάλισης υγείας (GKV).

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα IV Πληροφορίες θεραπείας

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα IV Πληροφορίες θεραπείας

Το προσάρτημα IV περιέχει πληροφορίες για τη θεραπεία σχετικά με την οικονομική ρύθμιση. Αυτό ισχύει ιδίως για τα νέα, κυρίως σε υψηλές τιμές φάρμακα.

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα III Περιορισμοί και αποκλεισμοί κανονισμού

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα III Περιορισμοί και αποκλεισμοί κανονισμού

Το παράρτημα III της οδηγίας για τα φάρμακα περιέχει μια επισκόπηση όλων των υφιστάμενων περιορισμών συνταγογράφησης και εξαιρέσεων κατά την προμήθεια φαρμάκων.

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα VI εκτός χρήσης ετικέτας

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα VI εκτός χρήσης ετικέτας

Το παράρτημα VI των κατευθυντήριων γραμμών για τα ναρκωτικά παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συνταγογράφησης εγκεκριμένων φαρμάκων σε μη εγκεκριμένους τομείς εφαρμογής.

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα V Ιατρικές συσκευές που είναι επιλέξιμες για ιατρική συνταγή

Οδηγία για τα φάρμακα Παράρτημα V Ιατρικές συσκευές που είναι επιλέξιμες για ιατρική συνταγή

Στο Παράρτημα V θα βρείτε πληροφορίες για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που μπορούν να συνταγογραφηθούν σύμφωνα με την Ενότητα 28 AM-RL.