Κατηγορία : Χειρουργική Επέμβαση

Προφύλαξη από θρόμβωση: κάλτσες συμπίεσης χωρίς όφελος;

Προφύλαξη από θρόμβωση: κάλτσες συμπίεσης χωρίς όφελος;

Μια τρέχουσα μελέτη δείχνει ότι η μόνη χρήση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους δεν είναι κατώτερη από την επιπρόσθετη χρήση κάλτσας συμπίεσης για προφύλαξη από θρόμβωση με βάση το φάρμακο.