Κατηγορία : Emaprac-Αλλαγές-Of-Πληροφορίες Για Το Προϊόν

Ενιαία αξιολόγηση PSUR (PSUSA)

Ενιαία αξιολόγηση PSUR (PSUSA)

Ως PSUR Single Assessment (PSUSA), η αξιολόγηση PSUR από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC) για δραστικά συστατικά / συνδυασμούς δραστικών συστατικών που περιλαμβάνονται στη λίστα EURD του EMA