Σφάλματα φαρμάκων σε παρασκευάσματα αποθήκης με λευπρορελίνη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε μια διαδικασία αξιολόγησης για να αναθεωρήσει τα παρασκευάσματα αποθηκών που περιέχουν τη δραστική ουσία λευπρορελίνη. Ο λόγος για αυτό είναι αναφορές σφαλμάτων φαρμάκων που προκαλούνται από σφάλματα προετοιμασίας ή εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι ασθενείς έλαβαν πολύ λίγο από το εν λόγω φάρμακο και επηρεάστηκε η επιτυχία της θεραπείας.

Χρήση λευπρορελίνης

Τα παρασκευάσματα αποθήκης με τη δραστική ουσία λευπρορελίνη χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, του καρκίνου του μαστού και των ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, για παράδειγμα ενδομητρίωσης ή συμπτωματικού μυοτόπου. Τα παρασκευάσματα αποθήκης διατίθενται με τη μορφή εμφυτευμάτων και ως σκόνη και διαλύτης για την παρασκευή ενέσιμων διαλυμάτων. Υπάρχουν επίσης φάρμακα που περιέχουν λευπρορελίνη για καθημερινή ένεση, αυτά δεν επηρεάζονται από τα σφάλματα φαρμάκων.

Πολύπλοκα βήματα προετοιμασίας ως αιτία

Τα σκευάσματα αποθήκης χορηγούνται υποδορίως ή ενδομυϊκά ως ένεση. Το δραστικό συστατικό απελευθερώνεται αργά για 1 έως 6 μήνες. Πολλά από αυτά τα σκευάσματα απαιτούν πολύπλοκα στάδια για την προετοιμασία της ένεσης. Σε σχέση με αυτό, υπήρχαν αναφορές σφαλμάτων χειρισμού στις οποίες, για παράδειγμα, σημειώθηκαν διαρροές στις σύριγγες ή μειωμένη απελευθέρωση εμφυτεύματος από τον εφαρμοστή.

Χειρισμός κατά την τρέχουσα αναθεώρηση

Το EMA ενθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες για τη χρήση φαρμάκων που περιέχουν λευπρορελίνη κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων ανασκοπήσεων. Οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα που περιέχουν το δραστικό συστατικό θα πρέπει να συζητήσουν τυχόν ανησυχίες με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.