Υποβολή Actimab-A για τεστ ορφανών

Το Actimab-A βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινική δοκιμή φάσης 1/2 για νεοδιαγνωσθείσα οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) σε ασθενείς άνω των 60 ετών. Το Actimab-A αναπτύσσεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Το Actimab-A αποτελείται από το μονοκλωνικό αντίσωμα HuM195 και το ραδιοϊσότοπο Actinium-225. Το Actinium-225 διαλύεται απελευθερώνοντας σωματίδια άλφα υψηλής ενέργειας που σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα Όταν το ακτίνιο διασπάται, παράγει μια σειρά θυγατρικών ατόμων, καθένα από τα οποία εκπέμπει το δικό του σωματίδιο άλφα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να καταστραφεί το καρκινικό κύτταρο. Το HuM195 είναι η εξανθρωπισμένη έκδοση του M195 και είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το CD33, το οποίο βρίσκεται άφθονα σε κύτταρα μυελοειδούς λευχαιμίας.

Τόσο η Alpha Particle Technology όσο και η HuM195 αναπτύχθηκαν αρχικά στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Το Actimab-A είναι μια θεραπεία δεύτερης γενιάς από το πρόγραμμα HuM195-Alpha της εταιρείας που έχει μελετηθεί σε σχεδόν 90 ασθενείς σε τέσσερις κλινικές μελέτες.

Σχετικά με το Actinium Pharmaceuticals

Η Actinium Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία.Η εταιρεία ερευνά καινοτόμες και στοχευμένες θεραπείες για ασθενείς με καρκίνο για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμη αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας.