Το Cialis 5mg επιστρέφεται για καλοήθη σύνδρομο προστάτη

Αυτή η αλλαγή στο Παράρτημα II του Τμήματος ΣΤ της Οδηγίας για τα Ναρκωτικά είναι νομικά δεσμευτική στις 10 Ιουνίου 2014 μετά τη δημοσίευσή της στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μεγέθη συσκευασίας του Cialis® 5mg μπορούν να διανεμηθούν από την BPS σε βάρος της νόμιμης ασφάλισης υγείας. Εάν το παρασκεύασμα συνταγογραφείται με ιατρική συνταγή, το φαρμακείο δεν χρειάζεται να ζητήσει τον λόγο για τη συνταγή, αλλά μπορεί να παραδώσει τη συνταγή με αυτόν τον τρόπο. Η έλλειψη του μεγέθους του πακέτου δεν αποτελεί επίσης πρόβλημα για την ανάληψη του κόστους.