Ο EMA σχολιάζει περιστατικά με εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca

Τέλος, έως τις 9 Μαρτίου 2021, η EMA είχε λάβει δύο επιπλέον αναφορές θρομβοεμβολικών συμβάντων για αυτήν την παρτίδα με αριθμό παρτίδας ABV5300. Σύμφωνα με τον EMA, προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο εμβολιασμός κορώνας ήταν ο λόγος για αυτά τα συμβάντα.

Η παρτίδα ABV5300 του εμβολίου AZD1222 έχει αποσταλεί σε 17 χώρες της ΕΕ και περιλαμβάνει ένα εκατομμύριο δόσεις. Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν πλέον σταματήσει να χρησιμοποιούν την παρτίδα ως προφύλαξη, ενώ διεξάγεται διεξοδική έρευνα. «Αν και ένα ελάττωμα ποιότητας θεωρείται απίθανο σε αυτό το χρονικό σημείο, εξετάζεται η ποιότητα της παρτίδας», σύμφωνα με τον EMA.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης του EMA (PRAC) ξεκινά τώρα μια ανασκόπηση και διερευνά τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν με την παρτίδα, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις θρομβοεμβολικών συμβάντων και άλλων καταστάσεων που σχετίζονται με θρόμβους αίματος που αναφέρθηκαν μετά τον εμβολιασμό με το AZD1222. Οι διαθέσιμες μέχρι τώρα πληροφορίες δείχνουν ότι ο αριθμός των θρομβοεμβολικών συμβάντων σε εμβολιασμένα άτομα δεν είναι μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό. Από τις 9 Μαρτίου 2021, αναφέρθηκαν 22 περιπτώσεις θρομβοεμβολικών συμβάντων μεταξύ των 5 εκατομμυρίων ατόμων που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο AstraZeneca COVID-19 στην ΕΕ.

Ο EMA θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση.