Η Truvada και η Viread πλαστά

Και τα δύο φάρμακα ανήκουν στην ομάδα των αντιικών, το Viread περιέχει το δραστικό συστατικό tenofovir disoproxil, το Truvada περιέχει τόσο tenofovir disoproxil όσο και emtricitabine. Σύμφωνα με προηγούμενες γνώσεις, οι ακόλουθες παρτίδες πακέτων είναι ύποπτες για παραποίηση:

Viread 245mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (δραστικό συστατικό tenofovir disoproxil)

  • TDVGD, καλύτερο πριν από τις 05/2020
  • SKPWD, καλύτερο πριν από τις 12/2019
  • PKWMD, καλύτερο πριν από τις 07/2019
  • SPMGD, καλύτερο πριν από την 01/2020

Truvada 200mg / 245mg (δραστικά συστατικά emtricitabine και tenofovir disoproxil)

  • 14TRS328D, καλύτερο πριν από τις 10/2018

Απόκλιση από τις πλαστογραφίες

  • Πιθανά σφάλματα στο ένθετο του πακέτου (Viread)
  • Απόκλιση στη διάταξη της πρωτογενούς και δευτερεύουσας συσκευασίας, ανάλογα με την παρτίδα και διαφορετικές αποκλίσεις (Viread)
  • διαφορετικές εκτυπώσεις (Truvada)

Συμπεριφορά στο φαρμακείο και για τον χρήστη

Οι συσκευασίες και τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των παρτίδων που αναφέρονται πρέπει να ελέγχονται για ασυμφωνίες. Οι ύποπτες περιπτώσεις και παραποιήσεις μπορούν να αναφερθούν απευθείας στο BfArM μέσω email στη διεύθυνση [email protected] με τη λέξη-κλειδί "Falsification" ή μέσω του Διαδικτύου στον ιστότοπο της BfArM.

Ανάκληση παρτίδας από την Axicorp Pharma B.V.

Μία μαζική ανάκληση από την axicorp για το Viread 245mg είχε ήδη αναφερθεί την εβδομάδα 28. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω ανακλήσεις.