Η γουανφασίνη εγκρίθηκε για ADHD

Το φάρμακο μπορεί να συνταγογραφηθεί για παιδιά και εφήβους ηλικίας μεταξύ 6 και 17 ετών εάν δεν επιτρέπεται η χορήγηση διεγερτικών όπως η μεθυλφαινιδάτη (Ritalin), δεν είναι ανεκτή ή δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά. Ωστόσο, η γουανφασίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος μιας γενικής θεραπείας πολλαπλών τρόπων με ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά μέτρα.

Η γουανφακίνη συνδέεται με τους υποδοχείς άλφα-2

Η γουανφασίνη είναι ένας κεντρικώς ενεργός άλφα-2 αδρενεργικός αγωνιστής που δεσμεύεται επιλεκτικά με τους κεντρικούς μετασυναπτικούς άλφα2Α αδρενεργικούς υποδοχείς. Σύμφωνα με προκλινική έρευνα, οι οδοί σηματοδότησης στον προμετωπιαίο φλοιό και τα βασικά γάγγλια πρέπει να τροποποιηθούν με άμεση τροποποίηση της συναπτικής μετάδοσης νοραδρεναλίνης στους άλφα 2-αδρενεργικούς υποδοχείς. Λόγω της ελαχιστοποιημένης νορεπινεφρίνης στον υποδοχέα Alpha2A, τα τυπικά συμπτώματα για ADHD μειώνονται. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στις διαδικασίες δράσης, στην επεξεργασία συναισθημάτων και στη ρύθμιση της συμπεριφοράς καθώς και στον έλεγχο των παρορμήσεων.

Το Intuniv διατίθεται ως δισκίο σε δόσεις 1 έως 4 mg γουανφακίνης (παρατεταμένη απελευθέρωση).

Δεν υπάρχει πιθανότητα κακοποίησης και εθισμού

Ο ακριβής μηχανισμός δράσης της γουανφασίνης στην ADHD δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός. Σε αντίθεση με τα κεντρικά διεγερτικά, ωστόσο, το δραστικό συστατικό δεν πρέπει να έχει καμία πιθανότητα κατάχρησης και δεν πρέπει να είναι εθιστικό. Δεν ανήκει στις μεθυστικές ουσίες και δεν εμπίπτει στον Νόμο περί Ναρκωτικών.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν υπόταση, συγκοπή, βραδυκαρδία, υπνηλία, διαταραχές ύπνου, καταθλιπτικές διαθέσεις, αύξηση βάρους και αυξημένο κίνδυνο πτώσης.

Η γουανφακίνη ως πρώην αντιυπερτασική

Το Guanfacine (Estulic) αναπτύχθηκε αρχικά ως αντιυπερτασικό και χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική λύση έναντι της κλονιδίνης (Catapresan) στη δεκαετία του 1970. Εν τω μεταξύ, το δραστικό συστατικό δεν διατίθεται πλέον στην αγορά ως παράγοντας μείωσης της αρτηριακής πίεσης. Αλλά και ως αντι-λεμφατονικός παράγοντας κατά της ADHD, πρέπει να ληφθεί υπόψη το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα. Είναι επομένως απαραίτητο να εκτιμηθεί η καρδιαγγειακή κατάσταση του ασθενούς πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Αρχικό αρχείο: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150917132789/anx_132789_de.pdf