Ενημερωτική επιστολή Emerade 150/300/500 μικρογραμμάρια

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. ως κάτοχος άδειας και ο Δρ. Gerhard Mann chem.-pharm. Η Fabrik GmbH ως συν-διανομέας ανακοινώνει ότι η διανομή του ενέσιμου διαλύματος Emerade (αδρεναλίνη) 150/300/500 μικρογραμμαρίων σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας θα συνεχιστεί από τον Οκτώβριο του 2020.

Διορθώθηκαν ελαττώματα

Με τα πρόσφατα παραγόμενα προϊόντα, εφαρμόστηκαν τα μέτρα για την αποκατάσταση του ελαττώματος σε σχέση με το αρχικό σφάλμα ενεργοποίησης. Από την 1η Νοεμβρίου 2020, το Rote-Hand-Brief της 9ης Δεκεμβρίου 2019 θα χάσει την ισχύ του.

Γενική παρατήρηση

Το ενέσιμο διάλυμα Emerade 150/300/500 μικρογραμμάρια σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας έχει εγκριθεί για την επείγουσα θεραπεία σοβαρών οξέων αλλεργικών αντιδράσεων (αναφυλαξία). Για τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί για αυτήν την ένδειξη, ισχύουν ειδικές οδηγίες και προληπτικά μέτρα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην τεχνική και τις οδηγίες χρήσης και τα οποία πρέπει να τηρούνται.