Ενημερωτική επιστολή για το ενέσιμο διάλυμα / διάλυμα προς έγχυση Midazolam Puren 2 mg / ml

Τέσσερις παρτίδες ενέσιμου / εγχύσιμου διαλύματος Midazolam PUREN 2 mg / ml, 50 ml επηρεάζονται από εσφαλμένη εκτύπωση:

  • 90423A-1
  • 91111A-2
  • 00427D-1
  • 00720C-1

Για αυτές τις παρτίδες, αντί της διάρκειας ζωής που είναι συμβατή με την έγκριση τριών ετών, η διάρκεια ζωής πέντε ετών από την ημερομηνία κατασκευής τυπώθηκε στην εξωτερική συσκευασία και στα φιαλίδια.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα εμπόδια παράδοσης στην παρούσα κρίσιμη κατάσταση εφοδιασμού, οι παρτίδες που επηρεάζονται δεν θα ανακαλούνται προς το παρόν. Σύμφωνα με την Puren Pharma, η ασφάλεια και η ποιότητα του φαρμάκου είναι εγγυημένη. Οι παρτίδες που θα επηρεαστούν θα ανακληθούν τον Σεπτέμβριο του 2021.