Ανάκληση της έγκρισης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν kava kava

Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ναρκωτικών και Ιατρικών Συσκευών (BfArM) διέταξε την ανάκληση των εγκρίσεων φαρμάκων που περιέχουν κάβα-κάβα με απόφαση της 20ής Δεκεμβρίου 2019

Με βάση την επιστημονική αξιολόγηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Φαρμάκων (HPMC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η αναλογία κινδύνου-οφέλους εκτιμάται ως δυσμενής. Για το λόγο αυτό, ανακαλούνται όλες οι εγκρίσεις όλων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν kava kava (Piper methysticum) και όλων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν kavain, συμπεριλαμβανομένων των ομοιοπαθητικών παρασκευασμάτων με τελική συγκέντρωση έως και D4.