Διόρθωση του Rote-Hand-Brief Haldol και Haldol Decanoat

Ο κατασκευαστής Janssen-Cilag GmbH παρέχει πληροφορίες σε μια ενημερωτική επιστολή σχετικά με διορθώσεις και αλλαγές στο Rote-Hand-Brief για Haldol και Haldol Decanoat από τις 21 Δεκεμβρίου 2017.

Έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές και διορθώσεις:

  • Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Haldol Decanoat Depot σε ηλικιωμένους ασθενείς σχετικά με το σημείο "Ημερήσιες δόσεις άνω των 75 mg ..." είναι λανθασμένες. Η σωστή διατύπωση είναι: «Δόσεις άνω των 75 mg Haldol®-Janssen Decanoat Depot κάθε 4 εβδομάδες για τη συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν προηγουμένως ανεχόταν υψηλότερα ισοδύναμα δόσεων από το στόμα και μετά από επανεκτίμηση του ατομικού προφίλ κινδύνου-οφέλους "
  • Η διαγραφή της ένδειξης «οξεία και χρόνια σχιζοφρενικά σύνδρομα» ισχύει μόνο για διαλύματα ένεσης Haldol®.
  • Η διαγραφή της ένδειξης «έμετος» επηρεάζει μόνο τις από του στόματος μορφές εφαρμογής: στοματικές σταγόνες Haldol® και δισκία με δόση 1 mg.

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά σχετικά με το Rote-Hand-Brief που περιλαμβάνει την ενημέρωση, καθώς και το έγγραφο Rote-Hand και πληροφορίες ως αρχεία PDF εδώ.