Νέα φάρμακα 15 Μαΐου 2019

AJOVY® 225 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Το Ajovy περιέχει το μονοκλωνικό αντίσωμα fremanezumab. Το νέο φάρμακο από την Teva GmbH είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για προφύλαξη από ημικρανία σε ενήλικες με τουλάχιστον 4 ημέρες ημικρανίας ανά μήνα. Το νέο φάρμακο απαιτεί κρύα αλυσίδα και διατίθεται σε δύο συσκευασίες με 1 και 3 προγεμισμένες σύριγγες. Περισσότερα για τη νέα εισαγωγή προϊόντος στην ενότητα "Εισαγωγή νέου προϊόντος Ajovy (fremanezumab) για προφύλαξη από ημικρανία"

Γενική απρεπιτάντη

Για το 15οΜάιος 2019 παρουσιάστηκαν διάφορα απρεπιτάντη γενόσημα. Όπως και το πρωτότυπο Emend, χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου κατά τη διάρκεια υψηλής και μέτριας εμετογενούς χημειοθεραπείας σε ενήλικες και εφήβους από 12 ετών. Τα ακόλουθα γενικά είναι τώρα διαθέσιμα:

 • Aprepitant AL 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant AL 125 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant AL 125 mg και 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant beta 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant beta 125 mg και 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant Heumann 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant Heumann 125 mg / 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant HEXAL 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant HEXAL 125 mg / 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant HEXAL 125 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant-ratiopharm 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant-ratiopharm 125 mg + 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant-ratiopharm 125 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant Zentiva 80 mg σκληρά καψάκια
 • Aprepitant Zentiva 80 mg και 125 mg σκληρά καψάκια

IMBRUVICA 140/280/420/560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Με τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία IMBRUVICA® 140 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία MBRUVICA® 280 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία IMBRUVICA® 420 mg και επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία IMBRUVICA® 560 mg, ο κατασκευαστής Janssen-Cilag φέρνει νέες δυνατότητες και μια νέα δοσολογία μορφή του φαρμάκου που περιέχει ibrutinib στην αγορά. Το φάρμακο χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα κυττάρων μανδύα (MCL), προηγουμένως μη θεραπευμένη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) και σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Waldenström (MW) που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία. Το Imbruvicia μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χημειο-ανοσοθεραπεία. Επιπλέον, το Imbruvicia ενδείκνυται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με bendamustine και rituximab (BR) για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με CLL που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία.

Ledaga 160 μικρογραμμάρια / g γέλης

Το Ledaga, το οποίο περιέχει χλωρομεθίνη, είναι ένα νέο ορφανό φάρμακο από την Recordati Rare Diseases Germany GmbH για την τοπική θεραπεία του δερματικού λεμφώματος Τ-κυττάρων (MF-CTCL) του τύπου μυκητίασης μυκητίασης σε ενήλικες. Η Ledaga υπόκειται στην ψυχρή αλυσίδα.