Μειώσεις τιμών 1 Δεκεμβρίου 2020

Η κίτρινη λίστα σας ενημερώνει τακτικά για τις σημαντικότερες αλλαγές τιμών στη φαρμακευτική αγορά. Μια λεπτομερής και περιεκτική λίστα όλων των φαρμάκων με μειώσεις τιμών τουλάχιστον 10% μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο PDF.

Ονομα πακέτουPZNπαλιά τιμήπαλιά τιμήΟλανζαπίνη axcount 15 mg 70 διασπειρόμενα στο στόμα δισκία2468233466,1687,49Ολανζαπίνη axcount 15 mg 56 διασπειρόμενα στο στόμα δισκία10776782377,976,06Olanzapine axcount 15 mg 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία10522320241,0550,31Ολανζαπίνη axcount 10 mg 70 διασπειρόμενα στο στόμα δισκία2460390298,9162,66Ολανζαπίνη axcount 10 mg 56 διασπειρόμενα στο στόμα δισκία10775937260,1454,94Ολανζαπίνη axcount 20 mg 56 δισκία διασπειρόμενα στο στόμα10776799456,7896,91Olanzapine axcount 20 mg 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία10522159295,8362,95Ολανζαπίνη axcount 20 mg 70 διασπειρόμενα στο στόμα δισκία2468262512,12112Olanzapine axcount 10 mg 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία10522107167,7137,5Ολανζαπίνη axcount 15 mg 35 διασπειρόμενα στο στόμα δισκία2460527241,7257,26