Σύσταση έγκρισης για το Humira biosimilar Solymbic

Στις 26 Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) συνέστησε την έγκριση του φαρμάκου Solymbic από την Amgen Europe B.V. για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της σχετιζόμενης με φλεγμονή αρθρίτιδας, της αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας, της ψωριασικής αρθρίτιδας, της ψωρίασης, της οιστραδενίτιδας suppurativa, της νόσου του Crohn, της ελκώδους κολίτιδας και της ραγοειδίτιδας. Το Solymbic διατίθεται ως ενέσιμο διάλυμα που περιέχει 20 mg και 40 mg adalimumab.

Πώς λειτουργεί το Solymbic;

Το Solymbic περιέχει τη δραστική ουσία adalimumab, έναν αναστολέα άλφα παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNFa). Το Adalimumab συνδέεται ειδικά με TNF, μπλοκάρει τον υποδοχέα TNF αλληλεπιδρώντας με τις επιφάνειες κυττάρων ρ55 και ρ75 και έτσι εξουδετερώνει τη βιολογική λειτουργία του TNF. Το Adalimumab ρυθμίζει επίσης τις βιολογικές αποκρίσεις που προκαλούνται ή ρυθμίζονται από τον TNF. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα μόρια προσκόλλησης ELAM-1, VCAM-1 και ICAM-1, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μετανάστευση των λευκοκυττάρων.

Βιομοιάζει με τη Humira

Το Solymbic είναι ένα βιοϊσοδύναμο φάρμακο. Το προϊόν αναφοράς είναι το Humira, το οποίο εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 8 Σεπτεμβρίου 2003. Μελέτες έχουν δείξει ότι το Solymbic είναι συγκρίσιμο με το Humira από άποψη ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.