Τοφασιτινίμπη - πρώτος αναστολέας κινάσης Janus για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας (PsA)

Τοofacitinib (Xeljanz 5mg) εγκρίνεται σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX) σε δόση 5 mg δύο φορές ημερησίως σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό ΨΑ που έχουν προηγουμένως αποτύχει ή ανεχθεί ένα ή περισσότερα αντι-ρευματικά φάρμακα που τροποποιούν τη νόσο (DMARD).

Τοofacitinib είναι ο πρώτος και μοναδικός αναστολέας JAK που έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της ΨΑ σε ενήλικες.

Το Tofacitinib εισήχθη στη Γερμανία για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA) τον Μάιο του 2017. Η Pfizer παρουσίασε πρόσφατα νέα αποτελέσματα της ανοικτής μακροπρόθεσμης μελέτης επέκτασης για το PsA στο συνέδριο EULAR (European League Against Rheumatism).

Ψωριασική αρθρίτιδα: τρέχοντα στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της τοφασιτινίμπης έως 36 μήνες

Ο στόχος της τρέχουσας μελέτης ανοιχτής επέκτασης (LTE) OPAL Balance με ασθενείς από OPAL Broaden και OPAL Beyond είναι η διερεύνηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του tofacitinib σε ασθενείς με PsA για έως 36 μήνες. Τα αποτελέσματα ασφάλειας είναι παρόμοια με αυτά των δύο βασικών μελετών και εκείνων του προγράμματος μελέτης RA · δεν παρατηρήθηκαν νέα σήματα ασφαλείας. Συνολικά, το 8,6% των ασθενών διέκοψε τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) έως το μήνα 36. Η αποτελεσματικότητα του tofacitinib διατηρήθηκε με την πάροδο του χρόνου στη μελέτη LTE. Τον μήνα 30, το 80,9%, το 57,9% και το 39,5% των ασθενών είχαν ανταπόκριση στις ACR20, 50 και 70, αντίστοιχα. Το 69,5% των ασθενών πέτυχε PASI75. Επιτεύχθηκαν επίσης βελτιώσεις όσον αφορά την ποιότητα ζωής και τον πόνο και διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης.