Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παραχάραξη του φαρμάκου Xeplion® 150 mg ενέσιμο εναιώρημα

Μετά από αρχικά μόνο οι δύο παρτίδες GFB4D00_BG-RO και GEB3Z00_BG-RO του φαρμάκου Xeplion® 150 mg ενέσιμο εναιώρημα από την Janssen-Cilag International NV, Βέλγιο, σε παρουσίαση Βουλγαρίας-Ρουμανίας, ήρθε με άλλη μία στις 26 Ιουλίου Batch στα Βουλγαρικά- Προστέθηκε ρουμανική παρουσίαση: GGB2500

Μια άλλη παρτίδα μπορεί να είναι ψεύτικη

Με μια έκθεση της 31ης Ιουλίου 2017, η Επιτροπή Φαρμάκων των Γερμανών Φαρμακοποιών (AMK) δείχνει τώρα μια άλλη παρτίδα. Το AMK είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με ένα πιθανό πλαστό από ένα φαρμακείο, αυτό αφορά την παρτίδα GIB3200. Η ανάκληση δεν έχει ξεκινήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά τη γνώμη της AMK, δεν είναι ευθύνη των φαρμακείων να αναλύουν την προέλευση των φαρμακευτικών προϊόντων που πωλούνται παράλληλα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της καταλληλότητας ενός ύποπτου πλαστού, ειδικά επειδή το πλαστό είναι δύσκολο να διακριθεί από το πρωτότυπο στο τη βάση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, κατά τη διάρκεια των τρεχουσών ερευνών για το Xeplion®, περαιτέρω παρτίδες θα αναγνωριστούν στη συνέχεια ως ύποπτοι για παραχάραξη. Ως εκ τούτου, η AMK συνιστά στα φαρμακεία να εξετάσουν ύποπτες παρτίδες και, εάν είναι διαθέσιμες, να τις αποθηκεύσουν ξεχωριστά σε καραντίνα.

Προχωρήστε παρακάτω

Οι φαρμακοποιοί καλούνται να ενημερώσουν αμέσως και ανεξάρτητα τις αρχές τους και το AMK στη διεύθυνση www.arzneimittelkommission.de και, ιδανικά, να παράγουν εικόνες έτσι ώστε ο παράλληλος διανομέας να μπορεί να κάνει μια αρχική αξιολόγηση της προέλευσης βάσει της παρουσίασης. Για λόγους ασφάλειας των ασθενών, η ύποπτη συσκευασία φαρμάκου πρέπει να φυλάσσεται σε καραντίνα έως ότου γίνει η τελική αξιολόγηση από την ενδιαφερόμενη φαρμακευτική εταιρεία.