Μέτρια αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα λόγω αναστολέων ΜΕΑ

Οι αναστολείς ΜΕΑ (αναστολείς του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτενσίνης) έχουν αποδειχθεί ότι είναι καλά ανεκτά δραστικά συστατικά για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, για τη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας και των χρόνιων νεφρικών παθήσεων και έχουν μεγάλο όφελος σε αυτές τις ενδείξεις.

Ωστόσο, ένα αποτέλεσμα του μηχανισμού δράσης των αναστολέων ACE είναι η αύξηση της συγκέντρωσης βραδυκινίνης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η βραδυκινίνη μπορεί να προάγει την αγγειογένεση και την ανάπτυξη όγκων στα καρκινώματα. Αυτή η ιδιαιτερότητα του μηχανισμού δράσης των αναστολέων ACE είναι ο λόγος για τον οποίο φοβόταν από καιρό ότι τα αποδεδειγμένα δραστικά συστατικά θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Ωστόσο, παρατηρήσεις εδώ και μερικά χρόνια δεν έχουν δείξει καμία σχέση μεταξύ της χρήσης αναστολέων ACE και μιας αυξημένης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα.

Μακροπρόθεσμη αναδρομική μελέτη

Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Καναδοί επιστήμονες που συνεργάστηκαν με τον Laurent Azoulay εξέτασαν τις πιθανές επιπτώσεις της μακροχρόνιας θεραπείας με αναστολείς ΜΕΑ στον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα [1]. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Ηνωμένο Βασίλειο Research Clinical Practice Datalink (CPRD) για αυτό. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που συλλέγει ανώνυμα δεδομένα ασθενών από γενικές πρακτικές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η CRPD διαχειρίζεται επί του παρόντος περίπου 10 εκατομμύρια τρέχοντα ιατρικά αρχεία και αρχεία από 35 εκατομμύρια ζωές ασθενών.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο υπερτασικοί ασθενείς

Η μελέτη περιελάμβανε δεδομένα από 992.061 υπερτασικούς ασθενείς των οποίων η θεραπεία υπέρτασης ξεκίνησε μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1995 και 31 Δεκεμβρίου 2015. Ακριβώς πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών (335.135 άτομα) έλαβαν αναστολέα ACE. Η παρακολούθηση στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Αποτελέσματα

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, εμφανίστηκαν 7952 ασθένειες καρκίνου του πνεύμονα. Η συχνότητα εμφάνισης σε ασθενείς που έλαβαν αναστολείς ΜΕΑ ήταν 1,6 ανά 1.000 άτομα-έτη σε σύγκριση με 1,2 ανά 1.000 άτομα-έτη στους άλλους υπερτασικούς ασθενείς.Ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα ήταν έτσι για τους ασθενείς που έλαβαν αναστολείς ΜΕΑ αυξήθηκε κατά 14%.

Η μεγαλύτερη χρήση αυξάνει τον κίνδυνο

Ωστόσο, ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα αυξήθηκε μόνο μετά τη λήψη του αναστολέα ACE για πέντε ή περισσότερα χρόνια. Όσο περισσότερο λαμβάνονται οι αναστολείς ACE, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος. Οι ασθενείς που έλαβαν τους αναστολείς ACE για περισσότερα από δέκα χρόνια είχαν 31% αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.

Περιορισμοί της μελέτης

Ωστόσο, οι συγγραφείς παραδέχονται διάφορες αδυναμίες της μελέτης. Δεν υπήρχαν επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά κινδύνου των ασθενών (π.χ. συμπεριφορά καπνίσματος), την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, τη ρύπανση του περιβάλλοντος ή άλλους παράγοντες κινδύνου.

Μέτριος κίνδυνος για το άτομο

Οι συγγραφείς περιγράφουν τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα για τον κάθε ασθενή ως αποτέλεσμα της θεραπείας με ΜΕΑ ως μέτριο. Ωστόσο, λόγω του υψηλού επιπολασμού της υπέρτασης και των άλλων ενδείξεων για τους αναστολείς ACE, είναι σίγουρα σχετικό με τη συλλογική ομάδα των ασθενών. Επομένως, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης.