Φάρμακα για τον πόνο

Φάρμακα για τον πόνο / επιλογή

  • Τύπος πόνου / αίσθηση πόνου
  • Ένταση πόνου (VAS)
  • Προϋπάρχουσες / συνακόλουθες ασθένειες
  • Προ / / ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή

Οξύς πόνος

  1. Μη οπιοειδή
  2. Αδύναμα οπιοειδή +/- μη οπιοειδή
  3. Ισχυρά οπιοειδή +/- μη οπιοειδή

Χρόνιος πόνος σύμφωνα με το πτυχίο του ΠΟΥ

  1. Μη οπιοειδή
  2. Αδύναμα οπιοειδή +/- μη οπιοειδή
  3. Ισχυρά οπιοειδή +/- μη οπιοειδή