Υπηρεσία πληροφοριών BVMed

Ενημερωτικό φυλλάδιο "Όροι-πλαίσιο για τις εξωτερικές ιατρείες στο νόμιμο σύστημα ασφάλισης υγείας"

Το φυλλάδιο της BVMed "Όροι πλαισίου για τις εξωτερικές θεραπείες στο σύστημα GKV" (κατάσταση: Αύγουστος 2016) εξηγεί τις αρχές της χειρουργικής επέμβασης εξωτερικών ασθενών τόσο για τον συμβασιούχο ιατρό όσο και για τον χειρουργό του νοσοκομείου με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των ιατρικών τεχνολογιών και τους κανονισμούς αμοιβών τους. Μπορείτε να το κατεβάσετε ηλεκτρονικά δωρεάν στο www.bvmed.de/download/rahmenbedingungen-aop-2016.

Εξωτερικοί ασθενείς MedTech

Στις συζητήσεις με τους KV και άλλους επαγγελματικούς συλλόγους για ιατρική περίθαλψη, προέκυψε η επιθυμία για συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που σχετίζονται με ιατροτεχνολογικά προϊόντα στον τομέα των εξωτερικών ασθενών. Ως εκ τούτου, η BVMed έχει αναπτύξει ένα ειδικό ενημερωτικό δελτίο για αυτό το θέμα στα τμήματα της: "MedTech outpatient".

Με αυτό το όργανο, η BVMed προσφέρει, μεταξύ άλλων. Λεπτομερείς πληροφορίες για μελέτες, θέματα χρέωσης, καινοτομίες προϊόντων, διαρθρωτικές συμβάσεις, εξελίξεις και τάσεις πολιτικής υγείας. Εάν σας ενδιαφέρει, η BVMed θα σας παρέχει στο μέλλον το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικά μία φορά το τέταρτο. Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης Διαδικτύου.

Οι τρέχουσες εκδόσεις ενημερωτικών δελτίων, αλλά και παλαιότερες, μπορούν να βρεθούν βολικά στον ιστότοπο BVMed στην περιοχή εξωτερικών ασθενών MedTech.

Φόρουμ έλκους πίεσης

Το φόρουμ για τη διακήρυξη ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 από εταιρείες-μέλη της BVMed, οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά στην εξειδικευμένη περιοχή BVMed "Aids against decubitus" για χρόνια. Το τμήμα δημοσιεύει διάφορες δημοσιεύσεις με θέμα έλκη πίεσης. Κάντε κλικ εδώ για το φόρουμ έλκους πίεσης.

Ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση των βοηθημάτων κατά των ελκών πίεσης μπορείτε να βρείτε στην κάρτα πληροφοριών BVMed "Επιστροφή των ενισχύσεων κατά των ελκών πίεσης" (από τον Φεβρουάριο του 2011).

Στοιχεία επικοινωνίας BVMed

Daniela Piossek, Επικεφαλής Ασφάλισης Υγείας
BVMed - Ομοσπονδιακή Ένωση Ιατρικής Τεχνολογίας e.V.
Ρέινχαρντστρας 29b, D-10117 Βερολίνο
Τηλ .: 246 255-0
Φαξ: 246 255-99
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.bvmed.de