Ενημερωτικό φυλλάδιο "Όροι-πλαίσιο για τις εξωτερικές ιατρείες στο νόμιμο σύστημα ασφάλισης υγείας"

Το φυλλάδιο της BVMed "Όροι πλαισίου για τις εξωτερικές θεραπείες στο σύστημα GKV" (κατάσταση: Αύγουστος 2016) εξηγεί τις αρχές της χειρουργικής επέμβασης εξωτερικών ασθενών τόσο για τον συμβασιούχο ιατρό όσο και για τον χειρουργό του νοσοκομείου με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των ιατρικών τεχνολογιών και τους κανονισμούς αμοιβών τους. Μπορείτε να το κατεβάσετε ηλεκτρονικά δωρεάν στο www.bvmed.de/download/rahmenbedingungen-aop-2016.