Επίδεσμοι για τη φροντίδα των πληγών

ορισμός

Σε αντίθεση με τα ναρκωτικά, οι επίδεσμοι είναι ιατρικά προϊόντα. Οι επίδεσμοι αποτελούν μια ανεξάρτητη υποομάδα ιατρικών συσκευών και δεν είναι βοηθήματα. Οι επίδεσμοι είναι προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν μέρη του σώματος με κατεστραμμένες επιφάνειες ή να απορροφούν τα σωματικά υγρά τους. [...]
Οι επίδεσμοι περιλαμβάνουν επίσης το υλικό φορέα, το οποίο περιέχει φαρμακευτικές ουσίες για επιφανειακά κατεστραμμένα μέρη του σώματος. (Πηγή: Ομοσπονδιακή Μικτή Επιτροπή, 15 Μαΐου 2008)

Παραδείγματα επιδέσμων είναι:

Σύγχρονα προϊόντα περιποίησης πληγών: z. Β. Αλγινικά, υδρογέλες, υδροκολλοειδή, αφροί, επίδεσμοι τραυμάτων (π.χ. με ασήμι, πολυεξανίδιο ή φυσικές δραστικές αρχές), θεραπευτικά ενεργά τραύματα, επιδέσμους τραυμάτων κολλαγόνου, υδροΐνες, βαμβάκι, συμπιέσεις, ταμπόν, επίδεσμοι στερέωσης και σοβάδες, σοβάδες πληγές και συγκολλητικοί σοβάδες, συμπίεση, στήριξη, ανακούφιση και δύσκαμπτοι επίδεσμοι, επίδεσμοι γύψου, επίδεσμοι πάστας ψευδαργύρου.

Συγκεκριμένα, μπορούν:

  • Σταματήστε την αιμορραγία
  • Απορροφήστε τα εκκρίματα
  • Καθαρίστε τις πληγές
  • προστασία από εξωτερικές επιρροές
  • Προώθηση κοκκοποίησης
  • Δημιουργήστε, διατηρήστε και / ή επαναφέρετε ένα θεραπευτικό μικροκλίμα
  • Υποστήριξη, σύνδεση, τυλίξτε, συμπίεση μέρη του αμαξώματος
  • Εφαρμόστε φάρμακα
  • Αποτρέψτε ή ανακουφίστε τον πόνο

Οι επίδεσμοι είναι ιατρικά προϊόντα δοκιμασμένα με CE

Το σήμα CE στα ιατρικά προϊόντα τεκμηριώνει την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων για το ιατρικό προϊόν σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ανάλυση κινδύνου και κλινική αξιολόγηση του προϊόντος. Το σήμα CE αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για την ασφάλεια και την τεχνική λειτουργικότητα του ιατρικού προϊόντος και αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του. Επιπλέον, η CE πιστοποιεί την απόδοση του προϊόντος.