Η φροντίδα των πληγών στην πράξη

Πληροφορίες και φυλλάδια:

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο "Όροι-πλαίσιο για τις εξωτερικές ιατρείες στο νόμιμο σύστημα ασφάλισης υγείας"
 • Αποτέλεσμα έρευνας σχετικά με τη φροντίδα χρόνιων πληγών στις εταιρείες ασφάλισης υγείας
 • Barmer GEK Heil- und Hilfsmittelreprt 2014: Οι χρόνιες πληγές επουλώνονται άσχημα και αργά
 • Συνέντευξη σχετικά με τη μετα-ανάλυση "Υπεροχή των ενεργών επιδέσμων πληγών στη θεραπεία χρόνιων πληγών"
 • Heyer et al.: Μετα-ανάλυση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων επιδέσμων πληγών - Παρουσίαση του συνεδρίου DDG 2013
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο "Πολιτική αποδοτικότητας και υγείας: Χρήση επιδέσμων υδροδραστικών πληγών"
 • Φυλλάδιο πληροφοριών "Σύγχρονα προϊόντα περιποίησης τραυμάτων"
 • Συνταγή και επιστροφή επιδέσμων
 • Φυλλάδιο Homecare
 • Έρευνα IGSF: Φροντίδα ασθενών με χρόνιες πληγές στη Γερμανία - αποτελέσματα έρευνας σε γενικούς ιατρούς

Πολύτιμοι σύνδεσμοι:

 • www.bvmed.de
 • www.info-wundversorgung.de
 • www.bvmed.de/medtech-ambulant
 • www.icwunden.de
 • www.dgfw.de
 • www.wundzentrum-hamburg.de
 • www.aktion-meditech.de

Ενημερώθηκε στις 13 Απριλίου 2016, BVMed