Συγκροτήματα υπηρεσιών που σχετίζονται με τη φροντίδα τραυμάτων

Υδροδραστική θεραπεία πληγών στη νόμιμη υγειονομική περίθαλψη

Η υδροδραστική φροντίδα τραυμάτων στην περιοχή των εξωτερικών ασθενών περιλαμβάνει την ιατρική διάγνωση και θεραπεία, τον συντονισμό των διαγνωστικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών μέτρων καθώς και την τεκμηρίωση των βασικών δεδομένων θεραπείας από τη φροντίδα.

Στον τομέα της νόμιμης ασφάλισης υγείας, το "Ενιαίο Πρότυπο Αξιολόγησης" (EBM) χρησιμεύει ως βάση για την τιμολόγηση ιατρικών υπηρεσιών. Οι μεμονωμένες υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε συγκροτήματα υπηρεσιών και έχουν ορισμένους πόντους για κάθε ομάδα γιατρών (αμοιβή γιατρού, αμοιβή συμβουλευτικής). Η αμοιβή για την παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία καθορίζεται με την αξιολόγηση του αριθμού των βαθμών με τιμές πόντων.

Διάφορα συγκροτήματα υπηρεσιών είναι διαθέσιμα στο EBM για τη θεραπεία ή τη φροντίδα χρόνιων τραυμάτων. Αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν μέρος του ιατρικού τυπικού όγκου παροχών (RLV) και αμείβονται με εθνική τιμή πόντου. Από το 2009, οι οριακές τιμές συμπληρώθηκαν με σταθερά ποσά ευρώ. Η αρίθμηση του γιατρού καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας μια τιμή προσανατολισμού που καθορίζεται από την επιτροπή αξιολόγησης (10,44 σεντ ανά σημείο το 2016, σύμφωνα με την κατάσταση EBM 2016/02) με τον αριθμό των πόντων για την αντίστοιχη υπηρεσία. Η ακόλουθη επισκόπηση δείχνει μια επιλογή σημαντικών συμπλοκών υπηρεσιών ("δευτερεύουσα χειρουργική επέμβαση") στην πρωτοβάθμια και εξειδικευμένη περίθαλψη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το EBM. Η αμοιβή δεν κάνει διάκριση μεταξύ της χρήσης παραδοσιακής και υδροδραστικής φροντίδας τραυμάτων και της επακόλουθης προσπάθειας. Περιλαμβάνει μόνο την ιατρική και τεχνική εργασία που εκτελεί ο γιατρός για τη φροντίδα τραυμάτων.

Περιοχή ειδικής φροντίδας (κατάσταση EBM 2016/02)

Αριθμός EBMΠεριεχόμενο υπηρεσίας7Στοιχεία Προμηθειών Χειρουργικής, Παιδιατρικής και Καρδιοχειρουργικής7.3Στοιχεία προγράμματος διαγνωστικών και θεραπευτικών χρεώσεων07340Θεραπεία δευτερεύουσας επούλωσης τραύματος, εγκαυμάτων από το 2ο βαθμό, διαταραχών σηπτικής πληγής, αποστήματος, σηπτικών διεργασιών οστών ή / και έλκους10Στοιχεία προγράμματος αμοιβών δερματολόγου10.3Στοιχεία προγράμματος διαγνωστικών και θεραπευτικών χρεώσεων10330Συγκρότημα θεραπείας μιας εκτεταμένης ανοικτής πληγής10340Μικρή χειρουργική επέμβαση Ι ή / και πρωτοβάθμια φροντίδα τραυμάτων ή / και αποτρίχωση10341Μικρή χειρουργική επέμβαση II ή / και πρωτοβάθμια φροντίδα τραυμάτων ή / και αποτρίχωση10342Μικρή χειρουργική επέμβαση III και / ή πρωτοβάθμια φροντίδα τραυμάτων σε βρέφη, νήπια και παιδιά18Στοιχεία προγράμματος ορθοπεδικών χρεώσεων18.3Στοιχεία προγράμματος διαγνωστικών και θεραπευτικών χρεώσεων18311Πρόσθετη κατ 'αποκοπή θεραπεία και, εάν είναι απαραίτητο, διάγνωση μυοσκελετικών διαταραχών σε εφήβους και ενήλικες18340Θεραπεία δευτερογενών θεραπευτικών τραυμάτων, διαταραχών σηπτικής πληγής, αποστήματος, σηπτικών διεργασιών οστών ή / και έλκους

Στοιχεία γενικού προγράμματος αμοιβών σε ομάδες γιατρών (κατάσταση EBM 2016/02)

Αριθμός EBMΠεριεχόμενο υπηρεσίας2Γενικά στοιχεία διαγνωστικών και θεραπευτικών τελών2.3Μικρή χειρουργική επέμβαση, γενικές θεραπευτικές υπηρεσίες02300Μικρή χειρουργική επέμβαση Ι ή / και πρωτοβάθμια φροντίδα τραυμάτων ή / και αποτρίχωση02301Μικρή χειρουργική επέμβαση II ή / και πρωτοβάθμια φροντίδα τραυμάτων με ράμματα02302Μικρή χειρουργική επέμβαση III και / ή πρωτοβάθμια φροντίδα τραυμάτων σε βρέφη, νήπια και παιδιά02310Θεραπεία δευτερεύουσας επούλωσης τραυμάτων ή / και έλκους02311Θεραπεία του διαβητικού ποδιού02312Σύμπλοκο θεραπείας ενός ή περισσοτέρων χρόνιων ελκών των φλεβικών ποδιών

Χρέωση και θεραπεία χρόνιων πληγών σύμφωνα με το EBM

Τα ειδικά είδη χρεώσεων EBM μπορείτε να βρείτε στη σελίδα EBM στοιχεία για τη θεραπεία πληγών.

Ένα πρόβλημα που δεν είναι τόσο σπάνιο στην καθημερινή χρέωση: ο Σύνδεσμος Νομικών Ιατρών ασφάλισης υγείας απαιτεί την υποχρεωτική «απομάκρυνση της νέκρωσης» για τον υπολογισμό της θεραπείας μιας δευτεροβάθμιας επούλωσης πληγής σύμφωνα με το στοιχείο 02310 της ΕΒΜ και διαγράφει το τέλος τιμή .... (ÄrzteZeitung από 20 Απριλίου 2015)

Πρακτική ιδιαιτερότητα

Με την αναγνώριση μιας ειδικότητας πρακτικής, επιβαρύνσεις μπορούν να χορηγηθούν στη μέση αξία περίπτωσης της ομάδας γιατρών. Για να γίνει αυτό, ο γιατρός πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση για αναγνώριση της ειδικότητας της πρακτικής στον υπεύθυνο KV. Σε αυτό, πρέπει να παρουσιάσει τις υπηρεσίες EBM που ισχυρίζεται ως πρακτικά χαρακτηριστικά.

Εάν, κατά συνέπεια, μια ειδική ανάγκη για φροντίδα ικανοποιείται σε μια πρακτική ή εάν υπάρχει μια εξειδικευμένη εξειδίκευση που είναι σημαντική για τη φροντίδα (π.χ. φλεβολογία, επισκέψεις σε δραστηριότητες), ο γιατρός θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για αναγνώριση μιας ειδικότητας πρακτικής.

Χρωσιμότητα των επιδέσμων πληγών στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας (GOÄ - από τις 07/11)

2000 πρώτες βοήθειες για μια μικρή πληγή 70 πόντους = 9,38 €

2003 Πρώτες βοήθειες για ένα μεγάλο και / ή βαριά μολυσμένο τραύμα
130 πόντοι = 17,43 €

2006 Θεραπεία μιας πληγής που δεν θεραπεύεται κυρίως ή εμφανίζει σημάδια φλεγμονής ή εξουδετέρωσης - επίσης απομάκρυνση της νέκρωσης από μια πληγή
63 πόντοι = 8,44 €

200 επίδεσμοι, εκτός από τους επιδέσμους γρήγορου και ψεκασμού
45 πόντοι = 6,03 €

αμοιβή 2,3 φορές την τιμή

Τεκμηρίωση πληγών

Μια τυποποιημένη τεκμηρίωση τραύματος της διαδικασίας επούλωσης επιτρέπει μια ενημερωμένη ανάλυση και μια ποιοτική διάγνωση, θεραπεία και σχεδιασμό φροντίδας ανά πάσα στιγμή. Το Ενιαίο Πρότυπο Αξιολόγησης (EBM) προβλέπει επίσης ότι το σύμπλεγμα θεραπείας των χρόνιων φλεβικών ελκών (Αρ. 02312) θα παρέχεται με φωτογραφική τεκμηρίωση ως υποχρεωτικό περιεχόμενο υπηρεσίας. Αυτή η τεκμηρίωση πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της θεραπείας και στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να φωτογραφίζετε ψηφιακά τραύματα, καθώς, μεταξύ άλλων, η ποιότητα των ηχογραφήσεων είναι πολύ καλή και οι περίοδοι διατήρησης μπορούν να ικανοποιηθούν.

Δεδομένου ότι η νομολογία απαιτεί επίσης μια πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση της νόσου και της διαδικασίας επούλωσης τραυμάτων από το γιατρό και τη νοσοκόμα, είναι λογικό να συμπεριληφθεί η φωτογραφική τεκμηρίωση σε συστηματική τεκμηρίωση τραύματος, η οποία, εάν είναι απαραίτητο, προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλες υπηρεσίες πάροχοι. Οι κατασκευαστές σύγχρονων επιδέσμων πληγών παρέχουν πολυάριθμες ιδέες για τεκμηρίωση πληγών με χαρτί και υπολογιστή για το σκοπό αυτό.

Παράδειγμα μάσκας προγράμματος

Κωδικοποίηση διαγνώσεων σύμφωνα με το ICD-10

Μια επισκόπηση των κωδικών ICD-10 σε σχέση με πληγές μπορεί να βρεθεί στη σελίδα κωδικοί ICD-10 σε σχέση με πληγές.